“Kalitaliska iyo Kibirka xanuunkiisa waa la soo arkay,”

0
328